Cursussen /
Opleidingen voor tandartsen

Splitsecond decisions

Wetenschappelijke studie bijeenkomst NMT Nootdorp

splitsecond.jpg#asset:96

Bij complexe problemen is een zorgvuldige analyse voorafgaand aan de behandeling en het opstellen van een heldere strategie onvermijdelijk. Vaak initieel een lastige en tijdrovende bezigheid, maar meestal een investering die zich in de loop van de behandeling terugbetaalt. Het verdiepen in de historie en de hulpvraag van de patiënt is het vertrekpunt van een soms hele lange behandelrelatie. Een gestructureerde aanpak, zoals gebruikelijk in de parodontologie, met geplande tussentijdse evaluaties verhoogt de kans op een voorspelbare reconstructie. Daarentegen geeft een grote hoeveelheid van behandelconcepten soms ook keuzestress: paralysis by analysis (een verlamming door te veel analyse). Dit kan leiden tot besluiteloosheid. Splitsecond- decision-making verloopt intuïtief. Maar vergeet niet dat intuïtie op een aangeleerde vaardigheid moet zijn gebaseerd. Intuïtie zonder kennis en ervaring is ronduit gevaarlijk.