Cursussen /
Opleidingen voor tandartsen

Madonna di Campiglio

Pattern recognition: uitsluitend herhaling leidt niet tot verbetering

Het opbouwen van ervaring in een bepaald werkgebied is geen garantie voor het behalen van het maximale prestatieniveau. Prestaties kunnen daarentegen wel worden verhoogd -zelfs door zeer ervaren individuen - door doelgerichte inspanningen om te verbeteren. Dat studies uitwijzen dat er slechts een zwakke relatie bestaat tussen mate van beoefening en ervaring, is mogelijk te verklaren doordat huidige omschrijving van oefenen nogal vaag is. Zonder afdoende feedback is het onmogelijk efficient te leren en zijn verbeteringen minimaal, zelfs voor de meest gemotiveerde personen. Puur herhaling van een bepaalde activiteit zal dus niet leiden tot een verbetering en vooral niet tot nauwkeurigheid van die handeling. Een gestructureerde aanpak, zoals gebruikelijk in de parodontologie, met geplande tussentijdse evaluaties verhoogt de kans op een voorspelbare reconstructie. Daarentegen geeft een grote hoeveelheid van behandelconcepten soms ook keuzestress: paralysis by analysis (een verlamming door te veel analyse). Dit kan leiden tot besluiteloosheid. Daarom worden keuzes vaak instinctief en in een relatief kort tijdsbestek genomen. Intuitie zonder kennis en ervaring is echter ronduit gevaarlijk. Door middel van aangeleerde vaardigheden kunnen onderliggende patronen wel snel worden herkend, waardoor in complexe situaties goed kan worden geanticipeerd

recognition.jpg#asset:89