Cursussen /
Opleidingen voor tandartsen

Deliberate practice

Camlog studieclub Uden.


Uden.jpg#asset:94

Bij het verlies van tanden en kiezen is het niet meer uitzonderlijk dat patiënten meteen vragen naar de mogelijkheid van implantaten. Het is dan ook geen exclusieve behandeling meer voor een kleine groep bevoorrechte patiënten. De mogelijkheden met implantaatgedragen constructies zijn legio. Het opbouwen van ervaring in een bepaald werkgebied is geen garantie voor het behalen van het maximale prestatieniveau. Prestaties kunnen daarentegen wel worden verhoogd zelfs door zeer ervaren individuen - door doelgerichte inspanningen om te verbeteren. Dat studies uitwijzen dat er slechts een zwakke relatie bestaat tussen mate van beoefening en ervaring, is mogelijk te verklaren doordat huidige omschrijving van oefenen nogal vaag is. Zonder afdoende feedback is het onmogelijk efficient te leren en zijn verbeteringen minimaal, zelfs voor de meest gemotiveerde personen. Puur herhaling van een bepaalde activiteit zal dus niet leiden tot een verbetering en vooral niet tot nauwkeurigheid van die handeling.